S19 Dukla Barwinek

Nazwa projektu wg GA:
Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją
Numer projektu wg GA: 101079589

Nazwa projektu wg GA:
Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją
Numer projektu wg GA: 101079589

Nazwa projektu wg GA:
Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją
Numer projektu wg GA: 101079589

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ

10/10/2022 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

1 541 121 487,77 zł

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

1 862 980 374,94 zł

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ

10/10/2022 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

1 541 121 487,77 zł

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

1 862 980 374,94 zł

Aktualności

  • PIĄTEK, 01/12/2023

    Złożenie wniosku o wydanie Decyzji ZRID  • PIĄTEK, 10/02/2023

    Porozumienie dla transgranicznego odcinka szlaku Via Carpatia  • PONIEDZIAŁEK, 17/10/2022

    Umowa z Konsultantem podpisanaInformacja

/ NAZWA KONTRAKTU

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla
(bez węzła) – Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km

Opis kontraktu

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w systemie Projektuj i buduj. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

fotka

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Rzeszowie

/ KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.


/ WYKONAWCA

Polaqua Sp. z o.o.