S19 Dukla Barwinek

Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

Piątek, 08.03.2024 r.

W dniu 08.03.2024 r. Wojewoda Podkarpacki powiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. “Budowa drogi ekspresowej  S19 od węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km na odcinku od km 78+289 do km 96+467”. W związku z powyższym informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu  i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17 867 15 66.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP): Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km na odcinku od km 78+289 do km 96+467”

Złożenie wniosku o wydanie Decyzji ZRID

Piątek, 01.12.2023 r.

W dniu 01.12.2023 r. działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca, firma Polaqua Sp. z o.o. złożył do Wojewody Podkarpackiego Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Porozumienie dla transgranicznego odcinka szlaku Via Carpatia

Piątek, 10.02.2023 r.

W związku z przyznaniem na inwestycję środków CEF na dofinansowanie odcinka S19 Dukla – Barwinek, w piątek, 10 lutego 2023 roku, GDDKiA podpisała porozumienie ze swoim słowackim odpowiednikiem – NDS (Národná diaľničná spoločnosť), która odpowiedzialna jest m.in. za budowę i utrzymanie dróg szybkiego ruchu na Słowacji. Porozumienie umożliwi sprawną realizację transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Polską i Słowacją na trasie Via Carpatia.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/porozumienie-dla-transgranicznego-odcinka-szlaku-via-carpatia

 

Umowa z Konsultantem podpisana

Poniedziałek, 17.10.2022 r.

W dniu 17.10.2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a ZDI Sp. z o.o. dotycząca pełnienia nadzoru nad projektowaniem i budową drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km. Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w Warunkach Kontraktu, jak również będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Umowa na wsparcie CEF

Czwartek, 13.10.2022 r.

Budowa drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ok. 326,6 mln euro. Dziś podpisaliśmy pierwszą umowę w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/podpisalismy-umowe-na-wsparcie-cef-dla-trasy-via-carpatia

 

Umowa z Wykonawcą podpisana

Poniedziałek, 10.10.2022 r.

Dyrektorzy Oddziału Rzeszów w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad podpisali w dniu 10.10.2022 roku umowę nr 2410.3.2021 z Polaqua Sp. z o.o., Wykonawcą zadania polegającego na Zaprojektowaniu i budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/umowa-na-przygraniczny-odcinek-s19-podpisana

 

Pozytywny wynik kontroli

Wtorek, 20.09.2022 r.

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla-Barwinek, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/przetarg-na-realizacje-s19-dukla–barwinek-z-pozytywnym-wynikiem-kontroli-prezesa-uzp