S19 Dukla Barwinek

Podwykonawcy

Lp Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1
Trakt Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jesionowa 9E
40-159 Katowice
kompleksowe prace projektowe i usługi z zakresu świadczenia nadzoru autorskiego
usługodawca
2
Geocore Sp. z o.o.
ul. Walerego Sławka 17/2, 30-633 Kraków
monitoring geotechniczny
usługodawca
3
Geotech Sp. z o.o.
ul. Budziwojska nr 79, 35-317 Rzeszów
opracowania geologiczne wraz z badaniami
usługodawca
4
Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga
ul. Osada Ojców 38, 04-211 Warszawa
opracowania w zakresie ochrony środowiska
usługodawca
5
ENPROM Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa
wykonanie projektu przebudowy linii 400kV Krosno-Iskrzynia-Lemesany
usługodawca
6
G4 GEODEZJA Sp. z o.o.
ul. Cienista 2, 31-831 Kraków
usługi geodezyjne
usługodawca
7
Biuro Projektów ALDABRA Jacek Baran
ul. Bosaków 11, 31-476 Kraków
wykonanie projektów branży elektroenergetycznej
usługodawca
8
Usługi Projektowe Radosław Sęk
ul. Ryszki 59/133, 41-500 Chorzów
wykonanie projektów branży mostowej
usługodawca
9
TEA Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław
przygotowanie zaplecza Wykonawcy
usługodawca
10
EM Trade Development Sp. z o.o.
ul. Wesoła 51/606, 25-363 Kielce
sprzedaż materiałów
dostawca
11
Geocore Sp. z o.o.
ul. Walerego Sławka 17/2, 30-633 Kraków
wykonanie monitoringu ilościowego wód podziemnych ujętych studniami gospodarczymi oraz monitoringu jakościowego wód podziemnych, pobór próbek.
usługodawca
12
Łukasz Synoś
Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn
usługi transportowe
usługodawca
13
SAN-BUD Łukasz Szeptak
Kosina 279, 37-112 Kosina
sprzedaż materiałów
dostawca
14
KTM Project Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła Woronicza 31/U6, 00-640 Warszawa
wynajem sprzętu
usługodawca
15
MAT-RIK s.c. Krzysztof Mateja, Robert Mateja
ul. Księży 66, 38-422 Pustyny
usługi w zakresie tymczasowej organizacji ruchu
usługodawca
16
MR Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa Sp.k.
ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń
nadzór przyrodniczy
usługodawca
17
Sapper Suport Sp. z o.o.
ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice
rozpoznanie, oczyszczanie i nadzór saperski
usługodawca
18
CaroDesign Sp. z o.o.
Brzezówka 90A, 39-102 Brzezówka
wynajem kontenerów
usługodawca
19
Thomas - Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Kurpiowska 6/1, 45-819 Opole
usługi doradcze
usługodawca
20
Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski
Miłocice, ul. Główna 19A, 55-220 Jelcz Laskowice
nadzór archeologiczny
usługodawca
21
HAWRO JÓZEF Zakład Usług Leśnych, Tartacznictwo, Handel Drewnem
32-121 Husów 155
wycinka drzew i karczowanie
usługodawca
22
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
rozpoznanie osuwisk i uszczegółowienie granic osuwisk występujących w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19
usługodawca
23
GEOKART INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
obsługa geodezyjna budowy
usługodawca
24
ARBOR BG Sp. z o.o.
Wyryki-Połód 122D, 22-205 Wytryki
wycinka drzew i karczowanie
usługodawca
25
Konsorcjum: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. (LIDER) i Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp z o.o. (PARTNER)
Wyryki-Połód 122D, 22-205 Wytryki (LIDER) ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów (PARTNER)
Kompleksowa obsługa laboratoryjna w zakresie mostowym i drogowym
usługodawca
26
Expertgeo Company Sp. z o.o.
Jagiełka 6C, 30-240 Kraków
obsługa geodezyjna budowy
usługodawca
27
V2B Poland Maciej Krajewski
ul. Józefa Sowińskiego 21, 40-018 Katowice
inwentaryzacja budynków mieszkalnych, usługowych, dróg i badania drgań
usługodawca
28
PIK Wawrzyńczyk Stopiński Gabryś s.c.
ul. Kupiecka10, 52-427 Wrocław
Dostawa, montaż, demontaż oraz dzierżawa mostów tymczasowych
usługodawca
29
Łukasz Synoś
Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn
usługi transportowe
usługodawca
30
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o.
Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa
usługi transportowe
usługodawca
31
SAN-BUD Łukasz Szeptak
Kosina 279, 37-112 Kosina
usługi transportowe
usługodawca
32
Przemysław Kazek P.H.U. Econet
ul. Widokowa 35, 32-100 Łuczyce
dostawa barier betonowych
dostawca
33
SAN-BUD Łukasz Szeptak
Kosina 279, 37-112 Kosina
sprzedaż materiałów
dostawca
34
EUROVIA KAMENOLOMY, S.R.O
Osloboditel'ov 66, 040 17 Kosice
sprzedaż materiałów
dostawca