Postęp prac

Zaawansowanie prac projektowych

15,19%

Zaawansowanie rzeczowe

0%

Zaawansowanie finansowe

2,78%