S19 Dukla Barwinek

Postęp prac

Zaawansowanie prac projektowych

49,99%

Zaawansowanie rzeczowe

0%

Zaawansowanie finansowe

5,37%