S19 Dukla Barwinek

Czwartek, 13.10.2022 r.

Budowa drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ok. 326,6 mln euro. Dziś podpisaliśmy pierwszą umowę w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/podpisalismy-umowe-na-wsparcie-cef-dla-trasy-via-carpatia