S19 Dukla Barwinek

Poniedziałek, 17.10.2022 r.

W dniu 17.10.2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a ZDI Sp. z o.o. dotycząca pełnienia nadzoru nad projektowaniem i budową drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km. Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w Warunkach Kontraktu, jak również będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.