S19 Dukla Barwinek

Poniedziałek, 10.10.2022 r.

Dyrektorzy Oddziału Rzeszów w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad podpisali w dniu 10.10.2022 roku umowę nr 2410.3.2021 z Polaqua Sp. z o.o., Wykonawcą zadania polegającego na Zaprojektowaniu i budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/umowa-na-przygraniczny-odcinek-s19-podpisana