S19 Dukla Barwinek

Piątek, 08.03.2024 r.

W dniu 08.03.2024 r. Wojewoda Podkarpacki powiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. “Budowa drogi ekspresowej  S19 od węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km na odcinku od km 78+289 do km 96+467”. W związku z powyższym informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu  i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17 867 15 66.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP): Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km na odcinku od km 78+289 do km 96+467”